Arche #Works поставила перед собою завдання залучити зацікавлених і відповідальних талантів з-за кордону для постійної роботи в будинках пристарілих у Німеччині, підготувати та надати при необхідності відповідну кваліфікацію. Для нас дуже важливо, щоб наші співробітники відчували себе комфортно. Тому ми долучаємось до різних партнерств та прагнемо щодня покращувати наші послуги.Як член Диаконії в Баварії, ми віддані християнському гуманістичному образу людини. Це означає: у центрі наших зусиль завжди стоіть людина та її потреби.
⸻ наша філософія

Ми дотримуємося принципів справедливої, етично виправданої практики підбору та працевлаштування, зокрема:

Кодексу поведінки ВООЗ щодо міжнародного найму


принципу «платить роботодавець».


міжнародної конвенції про захист прав людини


стандартів МОП (Міжнародної організації праці)


стандартів IRIS Міжнародної організації з міграції


принципу «платить роботодавець».


міжнародної конвенції про захист прав людини


стандартів МОП (Міжнародної організації праці)


стандартів IRIS Міжнародної організації з міграції

Права та правові посади медичного персоналу, який підлягає працевлаштуванню

Arche #Works хоче звернути увагу на особливий захист прав і правового становища медперсоналу, який ми працевлаштовуєм. Основою наших корпоративних принципів є міжнародні угоди та рекомендації. Цим Arche #Works заявляє про захист права та правових позицій медсестер у контексті міжнародного посередництва.
До них належать такі міжнародні конвенції з прав людини, як Міжнародний пакт про громадянські та політичні права [1] та Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права [2] від 16 грудня 1966 року.
Велике значення також має Декларація Міжнародної організації праці (МОП) про основоположні принципи та права у сфері праці від червня 1998 року [3], Загальні принципи та оперативні вказівки щодо справедливого працевлаштування, визначені МОП. [4] Arche #Works також посилається на так звану Ініціативу справедливого працевлаштування (FRI) МОП [5].

Arche #Works очікує від своїх ділових партнерів і клієнтів дотримання всіх міжнародних конвенцій, які підтримує Федеративна Республіка Німеччина. Зокрема, вони відповідають мінімальним вимогам щодо людських, міграційних і трудових прав, перерахованих вище.

[1]  https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
[2]  https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
[3]  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—declaration/documents/normativeinstrument/wcms_716594.pdf
[4]  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—protrav/—migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
[5]  https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_817166/lang–en/index.htm

Downloads

План посередництва

Щоб забезпечити максимальну прозорість процесу працевлаштування, ми створюємо індивідуальний план для кожного співробітника. Ви можете знайти критерії для цього тут.

Download

Трудова міграція

Професія медсестри в Німеччині визначається інакше, ніж в інших країнах. Тому виникає багато запитань щодо роботи в Німеччині в якості медсестри. Тут ви знайдете додаткову інформацію на тему трудової міграції медсестер за кордон.

Download