Корпоративні принципи Arche Teach and Work International gGmbH щодо працевлаштування міжнародних спеціалістів

(Статус: 1 лютого 2023 року, оновлюється щорічно)

⸻ наша філософія

Вступна частина

Arche Teach and Work International gGmbH є частиною дияконічної роботи та поставила собі за мету найкращим чином розвивати таланти молодих людей через професійне та шкільне навчання. Arche TWI управляє різними загальноосвітніми та професійно-технічними школами та займається професійним навчанням у міжнародному контексті. Як навчальний центр для всієї соціальної мережі Arche, Arche TWI забезпечує установи соціальної мережі (забезпечення соціального захисту дітей та молоді, допомога в кар’єрі, допомога людям з обмеженими можливостями та допомога людям похилого віку) стажистами та дедалі частіше також спеціалістами з-за кордону, які, якщо необхідно, можуть отримати даткову кваліфікацію в нашій Академії Arche у Баварії, щоб отримати визнання кваліфікованих робітників у Німеччині. З цією метою було засновано відділ Arche #Works, завданням якого є залучення зацікавлених та відповідних талантів з-за кордону для постійної роботи в будинках престарілих у Німеччині, для підготовки та навчання їх для цього. Для нас дуже важливо, щоб наші співробітники відчували себе комфортно. Саме тому ми беремо участь у різних мережах і щодня прагнемо покращувати наші послуги. Як член Diakonisches Werk Bayerns, ми віддані християнському гуманістичному образу людини. Це означає: у центрі наших зусиль завжди люди та їхні потреби. У рамках нашої роботи як кадрового агентства ми дотримуємося принципів чесної, етично відповідальної практики найму та працевлаштування, беручи до уваги національне та міжнародне законодавство, а також наступні конвенції та вказівки.

§ 1 Чесне та етично виправдане працевлаштування

Arche #Works гарантує дотримання всіх правових умов, зокрема трудового, соціального законодавства та законодавства про проживання, що діють у Німеччині, під час Вашого працевлаштування. Ми детально інформуємо людей, яких ми працевлаштовуємо, про правила та умови, які діють у Німеччині, і особисто супроводжуємо їх протягом усього процесу найму, від подачі заяви до укладення трудового договору або, навіть якщо потрібна додаткова кваліфікація. Ми приділяємо увагу відповідній концепції інтеграції та введення в роботу для майбутніх роботодавців, а також підтримуємо їх інформацією та подальшим навчанням. Ми також звертаємо увагу на відповідне місце для проживання та підтримуємо кандидатів з усіма необхідними адміністративними процесами або з інтеграцією в їх майбутнє приватне середовище. У Arche #Works є особисті контактні особи, і ми прагнемо мати таких контактних осіб у майбутньому робочому середовищі. Ми також підтримуємо кандидатів в конфліктних ситуаціях, і гарантуємо, що Ви можете вести самостійне життя в Німеччині, реалізуючи свої особисті права.

Arche #Works забезпечить під час найму кваліфікованих працівників, щоб країна, з якої приїхали кваліфіковані працівники, не опинилася в невигідному становищі через еміграцію кваліфікованих працівників, які потрібні самій країні. Ми не будемо активно набирати персонал у країнах, де є дефіцит медсестер. Навпаки, у країнах з високим рівнем безробіття серед молоді ми намагаємося підготувати кваліфікованих працівників, пропонуючи навчання в Німеччині, які в багатьох випадках повертаються до своїх країн через кілька років.

§ 2 Прихильність Кодексу поведінки ВООЗ щодо міжнародного найму медичного персоналу (1)

Стаття 3 Кодексу поведінки встановлює керівні принципи, які Arche #Works повністю підтримує. Зокрема, стаття 3.2 визначає вказівки, яких слід дотримуватися під час міжнародного працевлаштування для медичних працівників:

„Вирішення поточної та майбутньої нестачі кадрів у сфері охорони здоров’я має вирішальне значення для захисту здоров’я у світі. Міжнародна міграція медичних працівників може зробити вагомий внесок у розширення та зміцнення систем охорони здоров’я, якщо її правильно залучити. Однак встановлення добровільних міжнародних принципів та координація національних політичних підходів до міжнародного найму медичних працівників є бажаним, щоб розвивати рамки для справедливого зміцнення систем охорони здоров’я в усьому світі, щоб пом’якшити негативний вплив міграції медичних працівників на системи охорони здоров’я в країнах, що розвиваються, і захистити права медичних працівників».

Як зацікавлена ​​група відповідно до статті 2.1 Кодексу поведінки ми особливо підтримуємо принципи прозорості, справедливості та сприяння сталості систем охорони здоров’я в країнах, що розвиваються, викладені в статті 3.5, а також принципи справедливості і прозорий найм, описаний у статті 4, з урахуванням існуючих зобов’язань медичних працівників у ваших країнах, як на тимчасові, так і на постійні посади.

§3 Зобов’язання щодо безкоштовного процесу подання заявки для заявника («Платить роботодавець»)

Arche #Works не стягує з аплікантів жодних витрат на розміщення. Усі витрати несуть майбутні роботодавці, згідно з агентськими договорами з потенційними роботодавцями. Це стосується, зокрема, гонорарів, перекладів, мовних курсів і витрат на проїзд.

Обов’язкові положення, які регулюють відшкодування витрат на міграцію, працевлаштування або кваліфікацію у разі звільнення працівника, можливі лише в рамках німецького трудового права. Arche #Works забезпечує це через відповідні домовленості в контрактах з майбутніми роботодавцями та іншими партнерами по співпраці та контролює дотримання цих домовленостей.

§4 Зобов’язання поважати права міжнародних заявників відповідно до міжнародних конвенцій і стандартів

Наші бізнес-принципи також базуються на міжнародних конвенціях і стандартах, що захищають права працівників у контексті міжнародного працевлаштування.

До них належать міжнародні конвенції з прав людини, такі як Міжнародний пакт про громадянські та політичні права та Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966 року з відповідними факультативними протоколами від 16 грудня 1966 року, 15 грудня 1989 року та 10 грудня, 2008 (2).

Ми також керуємося Декларацією Міжнародної організації праці (МОП) про основоположні принципи та права у сфері праці від червня 1998 року та її загальними принципами та оперативними вказівками щодо справедливого найму та Ініціативи МОП щодо справедливого найму (FRI) (3).

Ми також дотримуємося пропозицій Міжнародної організації з міграції (МОМ) щодо вимог і цілей міжнародного найму кваліфікованих робітників, які сформульовані в стандартах Міжнародної системи чесності найму (IRIS) (4).

Використані посилання

[1] Доступно за наступним посиланням: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
[2] Доступно за наступним посиланням: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
[3] Доступно за наступним посиланням: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—declaration/documents/normativeinstrument/wcms_716594.pdf
[4] Доступно за наступним посиланням: https://iris.iom.int/sites/g/files/tmzbdl201/files/documents/IRIS%20Standard%20Report%20.pdf

Downloads

План посередництва

Щоб забезпечити максимальну прозорість процесу працевлаштування, ми створюємо індивідуальний план для кожного співробітника. Ви можете знайти критерії для цього тут.

Download

Трудова міграція

Професія медсестри в Німеччині визначається інакше, ніж в інших країнах. Тому виникає багато запитань щодо роботи в Німеччині в якості медсестри. Тут ви знайдете додаткову інформацію на тему трудової міграції медсестер за кордон.

Download