Fillimi juaj me Arche  #WORKS  Kohëzgjatja 12-14 muaj

Informacion

Ju informoheni hollësisht mbi mjedisin tuaj të ri të punës në Gjermani. Ju keni pyetje? Ne jemi në dispozicionin tuaj.

Këshillim

Jeni të sigurtë se doni të punoni në Gjermani në fushën e kujdesit shëndetësor ose si edukator/-e.
Ne do të vlerësojmë njohuritë tuaja në gjuhën gjermane dhe do të gjejmë për ju një kurs gjuhe të përshtatshëm.

Aplikimi

Ne i kontrollojmë me kujdes dokumentet tuaja dhe ju ndihmojmë me procedurat e nevojshme. Këtu përfshihen kërkesa për vizë, si dhe kërkesa për lejen e punës.

Fillimi

Erdhi koha: Ju mund të filloni punën tuaj të re ose shkollimin profesional në Gjermani. Ne merremi me një banesë të përshtatshme për kohën e parë dhe ju ndihmojmë në integrimin social..

Arche #Works rekomandon dhe mundëson për punonjësit e ardhshëm një bisedë shkëmbimesh (video-konferencë/thirrje telefonike) me punëdhënësit e tyre të ardhshëm për të ndihmuar në marrjen e vendimeve. A keni interesim? Na kontaktoni!

    nuk kampakmirëshumë mirë