Rrjeti social + ndërmarrje simotra në lidhura:

Arche Noris gGmbH Nürnberg

Arche Noris gGmbH angazhohet në më shumë se 30 institucione në fushat e kujdesit të pleqve dhe të personave me aftësi të kufizuara në Bavari, Hessen dhe Rheinland-Pfalz. Arche Noris gGmbH është pjesë e Shoqatës Sozialnetzwerk Arche e.V. Mbi 1000 punonjës janë të punësuar në Arche Noris gGmbH. Qendra kryesore e kompanisë ndodhet në Nürnberg, në Qarkun e Qeverisë Mittelfranken.

Më shumë se

1000 punonjës

Më shumë se

30 institucione


Bayern

Hessen

Rheinland-Pfalz

Arche gGmbH

Arche gGmbH ofron në Bavari dhe Sachsen një gamë të gjerë të shërbimeve. Arche gGmbH drejton institucione në fushat e ndihmës për fëmijët dhe të rinjtë, për personat me aftësi të kufizuara, për pleqtë dhe për punën. Ndërmarrja është pjesë e Shoqatës Sozialnetzwerk Arche e.V. Rreth 700 punonjës janë të punësuar në Arche gGmbH. Qendra kryesore e kompanisë ndodhet në Würzburg, në Qarkun e Qeverisë Unterfranken.

Rreth

700 punonjës


Këto institucione janë pjesë e Arche gGmbH:

Ndihma për fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara

• Arka e fëmijëve e Arche gGmbH – Fürth

Ndihma për personat me aftësi të kufizuara

• Arche Heidingsfeld – Heidingsfeld
• Arche në Trojaweg — Heuchelhof
• Arche në Margeritenweg – Rottenbauer

Përkujdesi për pleqtë

• Qendra e pleqve Arche në kala – Giebelstadt
• Qendra e pleqve Arche Höchberg – Höchberg
• Qendra e pleqve Arche Tre lisat – Höchberg
• Qendra e pleqve Arche në Seeweg – Waldbüttelbrunn

Bayreuth

Instituti për
komunikim ndërkombëtar dhe
punë kulturore me jashtë e.V.

Instituti ofron kurse në prezencë dhe online për të gjitha nivelet.

Më shumë se

30 vjet

përvojë në mësimdhënie për studentët dhe punonjës firmash


Kurse intensive

Përgatitje për provim

Universitet veror

Diakonie Bayern

#ArcheWorks gGmbH është anëtare e Diakonie Bayern

Diakonia është një nga gjashtë organizatat e mëdha të mirëqenies sociale në Gjermani. Bashkë me ata, si dhe me bartësit publikë – dmth. qarqet dhe komunat – ajo siguron furnizimin bazë social në Gjermani. Ajo mirëmban mijëra institucione, ku punojnë mbi 400,000 njerëz. Kjo na dallon nga ofruesit e tjerë në sektorin social: Baza e veprimeve tona është vizioni njerëzor krishterë.
Njeriu si krijesë e Zotit ka një dinjitet të pakushtëzuar. Ai në vetvete ka vlerë, pavarësisht nga aftësia e tij ekonomike ose krijuese. Ne dëshirojmë të merremi me problemet e tij dhe të ndihmojmë në zgjidhjen e tyre. Së bashku me të.

PARTNERËT TONË jashtë vendit

Ne kemi partnerë jashtë vendit që na ndihmojnë në rekrutimin e aplikuesve dhe ofrojnë kurse gjuhe në atdheun e tyre.

Shkolla e Gjuhës
"Hapat”

Prof. Muzlijaj Peja, Kosovo

Facebook

Fondacioni „Lidhja me gjermanët jashtë vendit“

Fokusi Amerika e mesme dhe e jugut

Faqja e uebit

Kinderarche St. Christophorus

Heilpädagogisch-therapeutische Einrichtungzur Intensivpflege für Kinder und Jugendliche

Facebook