Të dhënat sipas nenit 5 TMG:

Arche Teach and Work International gGmbH
Moskauer Ring 1
97084 Würzburg

Regjistri tregtar: HRB 15558
Gjykata përgjegjëse për regjistër: Gjykata Themelore Würzburg

Pëfaqësuar nga drejtorët ekzekutivë:
Andreas Müßig

Kontakti

Telefon: 09545 21249-20
Telefax: 09545 21249-80
E-Mail: info@arche-twi.com

Të dhënat rreth sigurimit të përgjegjësisë profesionale
– Do të dorëzohet –

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve
Ne nuk jemi të gatshëm ose të detyruar të marrim pjesë në procedurat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve para një qendre për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me konsumatorë.

Përgjegjësia për përmbajtjen
Si ofrues i shërbimeve, ne jemi përgjegjës sipas Nenit 7 Paragrafi 1 i Ligjit për Mediat Elektronike për përmbajtjen tonë në këto faqe sipas ligjeve të përgjithshme. Sipas Neneve 8 deri 10 të Ligjit për Mediat Elektronike, ne si ofrues të shërbimeve nuk jemi të obliguar të monitorojmë ose të kërkojmë për rrethanat që tregojnë në një veprim të paligjshëm për informacionet e dërguara ose të ruajtura nga e të tjerët.

Detyrimet për largimin ose bllokimin e përdorimit të informacioneve sipas ligjeve të përgjithshme nuk preken prej kësaj. Megjithatë, përgjegjësia për këtë është e mundur vetëm nga momenti kur bëhen të ditura shkeljet e caktuara të ligjit. Nëse bëhet të ditur shkeljet e tilla, ne do të largojmë menjëherë këto përmbajtje.

Përgjegjësia për lidhjet
Oferta jonë përmban lidhje të uebfaqeve të palëve të treta, për përmbajtjen e të cilave nuk kemi ndikim. Prandaj nuk mund të marrim përgjegjësi për këto përmbajtje të tjera. Për përmbajtjen e faqeve të lidhura është gjithmonë përgjegjës ofruesi ose operatori i faqeve të lidhura. Faqet e lidhura janë kontrolluar për shkeljet e mundshme të ligjit në kohën e lidhjes. Përmbajtja e paligjshme nuk ishte e dukshme në kohën e lidhjes.

Kontrolli i vazhdueshëm i përmbajtjes së faqeve të lidhura është i pamundur pa pikënisje konkret të një shkelje të ligjit. Në rast se bëhen të njohura shkelje të ligjit, do të largojmë menjëherë lidhjet e tilla.

Të drejta të autorit
Përmbajtja dhe krijimet që janë krijuar nga operatorët e faqeve në këto faqe i nënshtrohen ligjit gjerman të të drejtave të autorit. Kopjimi, ndryshimi, shpërndarja dhe çdo lloj shfrytëzimi jashtë kufijve të të drejtave të autorit kërkon miratimin me shkrim të autorit ose krijuesit përkatës. Shkarkimet dhe kopjet e kësaj faqe lejohen vetëm për përdorim privat, jo-tregtar.

Për sa kohë që përmbajtja në këtë faqe nuk është krijuar nga operatori, respektohen të drejtat e autorit të palëve të treta. Në veçanti, përmbajtjet e palëve të treta bëhen të ditura si të tilla. Nëse ndonjëherë bëheni të vetëdijshëm për një shkelje të të drejtave të autorit, ju lutemi për një njoftim përkatës. Nëse bëhet e ditur shkelje e ligjit, do të largojmë menjëherë përmbajtjet e tilla.

Përgjegjës për përmbajtjen:

Arche Teach and Work International gGmbH
Moskauer Ring 1
97084 Würzburg
Tel. 09545 21249-20
Fax 09545 21249-80
Email: info@arche-twi.com

Arche Teach and Work International gGmbH
Shkolla e Lartë Teknike në Fränkische Schweiz
Bahnhofstrasse 55
91330 Eggolsheim
Tel. 09545 21249-10
Fax 09194 21249-90
fos@arche-twi.com

Uebdizajni dhe implementimi
Agjencia e reklamave Printessenz